Quy luật "Người giàu cũng khóc" là muôn đời. Nhiều đại gia ngồi trên đống tài sản hàng ngàn tỷ nhưng nhiều khi vài triệu bạc nhậu nhẹt với bè bạn cũng không có là điều bình thường. Trước khi sống ảo thì nên biết cách sống thực với chính mình và mọi người chung quanh đã.
18/01/2021 - Minh Vũ