Thủ tục để làm nhà ở xã hội còn phức tạp và mất thời gian nhiều hơn so với dự án nhà ở thương mại thì chẳng có lý do gì chủ đầu tư tham gia làm nhà ở xã hội cả. Từ chính sách tới thực tế còn khoảng cách quá xa.
21/01/2021 - Đức Long
Xây nhà giá rẻ thì lợi nhuận doanh nghiệp thấp, họ không làm. Thế nên cứ để thị trường tự điều tiết, tự sinh tự diệt. Doanh nghiệp làm ra sản phẩm không phù hợp với nhu cầu thì sẽ phải giảm giá, hoặc bị đào thải khỏi thị trường. Chính phủ chỉ nên điều hành bằng chính sách. Nếu thấy bất động sản bất hợp lý, thì cứ đánh thuế sở hữu BĐS thứ 2, thứ 3...
18/01/2021 - chính