Không nên quản lý ngoại hối kiểu như vậy được. Các vấn đề như bán ngoại tệ, trả lương bằng ngoại tệ hay hợp đồng với công ty nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ cần được tự do.
26/01/2021 - Duy Lê
Mặc dù đã khá cởi mở nhiều quy định giao dịch ngoại tệ, nhất là giao dịch vãng lai, tuy nhiên đây vẫn là lĩnh vực pháp luật có nhiều ĐIỀU CẤM nhất hiện nay. Quy luật thị trường rất rõ, càng cấm giao dịch thì càng nảy nở nhiều hình thức chợ đen, chợ ngầm hoạt động. Các cửa hàng vàng tư nhân trên thực tế đã là điểm đội lốt kinh doanh ngoại tệ ngầm từ rất lâu rồi, kể từ thời bao cấp đến giờ. Nên không có gì lạ khi dòng tiền phi pháp trong và ngoài nước luân chuyển qua đây rất lớn. Nhà nước cần lựa chọn, nên cấm hay nên cởi mở ? Cấm thì không chắc quản được, nhưng cởi mở hơn thì chắc chắn chợ đen/ chợ ngầm sẽ ít hơn. Cũng nên nhớ rằng cởi mở chính là tạo điều kiện thị trường hóa để đồng VN trở thành đồng tiền có khả năng chuyển đổi cao hơn.
26/01/2021 - Phan Minh Nguyệt