Hạnh phúc duy nhất của hàng không VN hiện nay là thị trường nội địa. Nên tạo điều kiện cho các hãng lấy lại một phần những gì đã mất, cố gắng sống sót trước khi bình minh trở lại...?
29/01/2021 - Aviation VN

Nếu các hãng thừa năng lực thì nên cho họ khai thác, vừa giảm lỗ cho hãng, vừa tạo thuận lợi cho người dân đi lại thuận tiện.


26/01/2021 - Hiệu nguyễn

Kiểu này thì tàu hỏa có thể ế ẩm!


26/01/2021 - nguyenlinh

Cục hàng không có thể suy xét: nếu các hãng bay bán được nhiều vé phục vụ hành khách nội địa trong bối cảnh khó khăn vì đại dịch như hiện nay thì càng nên có hình thức thưởng khuyến khích.


26/01/2021 - Võ Lâm