Chiến lược kinh doanh của thiên hạ là đánh bóng thương hiệu trước, hoàn thiện sản phẩm sau. Ở ta thì ngược lại, tập trung cho sản phẩm mà quên PR bài bản cho thương hiệu. Tuy nhiên cần phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu/ thương quyền, cần trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp chứ không phải là quyền truy xét của cơ quan quản lý.
20/02/2021 - Ngô Tuấn