Nên phát điện nhanh lên nếu không muốn không bị ngắt nguồn, bởi theo thông tin mới đây EVN buộc các chủ đầu tư năng lượng tái tạo phải hủy công suất bớt vì ... dư điện ? Một chủ trương lớn đang bị thách thức lớn ? Không rõ việc điều độ nguồn lực điện năng đã được tính toán cân đối lợi hại như thế nào ? Xin lưu ý rằng lợi hại ở đây không chỉ quy bằng tiền.
23/02/2021 - Điện Năng