Có hạ tầng thì giá ngang nhau. Khu nhà trăm tỷ nhưng chỉ để bán tô bún bò 40 nghìn. Chả có lợi ích kinh tế gì.
23/02/2021 - Ảo