OK luôn. Rất sáng tạo. Những thành phố/ điểm du lịch của VN nên học tập và chọn cơ hội kết nối cùng với các điểm du lịch của Thái/ Sing... Mở ra lối đi mới trong bối cảnh bình thường mới.
24/02/2021 - Bảo Trọng