Các tỉnh TP như Hà Nội, Hải phòng đã tuyên bố mua và tiêm miễn phí vaccine cho toàn thể người dân. Đây là hành động đáng hoan ngênh! Nhưng xin hỏi, chúng tôi là những người mua và sử dụng bảo hiểm y tế từ nhiều chục năm nay, có được bảo hiểm chi trả cho việc tiêm Vaccine hay không? qua theo dõi, chưa thấy ngành bảo hiểm y tế Việt nam lên tiếng về vấn đề này. Trong khi hầu hết các nước trên thế giới ( cả nước giàu và nước nghèo) đều tuyên bố sẽ tiêm Vaccine cho dân. Để mong sớm dập được dịch. Đưa cuộc sống trở lại bình thường.
02/03/2021 - Minh