Tôi thấy việc được giao quản lý mà để bất cập gây thiệt hại quá lớn cho xã hội như vậy thì ngoài việc khắc phục sớm cần phải xác định trách nhiệm ai là người đã để xảy ra tình trạng tụt hậu kỹ thuật của sàn chứng khoán lớn nhất nước? Tại sao khi sàn Hà Nội đã đầu tư được năng lực kỹ thuật lớn hơn hàng chục lần còn sàn Hồ Chí Minh lại vẫn dẫm chân tại chỗ nhiều năm trời? Ai, ai là người được giao quản lý mà để xảy ra như vậy? Việc không xử lý những người quản lý yếu kém sẽ dẫn đến niềm tin nhà đầu tư trong và ngoài nước sụt giảm.
08/03/2021 - Nguyen Long

Mới nhất là đề nghị không cho hủy, sửa lệnh trên sàn HOSE? tại sao HOSE không nghĩ đến 'phương án tạm thời thuê phần mềm giao dịch của sàn HNX', tôi muốn nhấn mạnh là chỉ thuê phần mềm giao dịch, chứ không phải là thuê sàn, trong khi chờ đợi phần mềm mới của Hàn Quốc? Dịch vụ này không hề xa lạ tại VN, hiện nay nhiều công ty phần mềm cho khách hàng thuê có thời hạn các phần mềm (từ kế toán, đến quản lý kho, quản lý nhân sự, ....) để sử dụng mà không cần phải mua đứt. Việc thuê phần mềm giao dịch của sàn HNX (phần mềm HNX) đơn giản hơn rất nhiều, hầu như không tác động đến các công ty chứng khoán, nhà đầu tư. Chỉ có sàn HOSE là phải cài đặt phần mềm HNX, chuyển dữ liệu hiện có sang phần mềm mới. Cấu trúc dữ liệu cũng không khác nhau bao nhiêu. Nên công việc này sẽ không đòi hỏi nhiều thời gian. Các quy trình giao dịch cũng không đổi. Chỉ có một trở ngại duy nhất có thể là bước giá. Nếu phần mềm HNX không cho áp dụng đồng thời nhiều bước giá, thì bắt buộc các cổ phiếu sàn HOSE phải giao dịch ở bước giá 100 đồng, khi đó phải làm tròn giá các cổ phiếu có thị giá dưới 50.000 đồng về mức giá hàng trăm đồng mà không còn mức giá lẻ hàng chục đồng nữa. Vấn đề là làm tròn tăng (đồng nghĩa tăng thị giá), hay làm tròn xuống (giảm thị giá) ảnh hưởng quyền lợi của nhà đầu tư, công ty niêm yết. Nếu Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng khoán, HOSE có quyết tâm thì việc này giải quyết xong ngay chỉ trong 2 ngày cuối tuần là xong hoặc quá lắm thì trong 1 tuần lễ là mọi việc xuôi chèo mát mái.


08/03/2021 - tiến thành