Tôi ủng hộ cách quản lý này ,dân làm việc trực tiếp chính quyền ,tránh chuyện đội lốt hội đoàn nhũng nhiễu dân ,câu kết nhau đi làm bậy
13/04/2021 - anh

Cần bắt buộc công khai email đtdđ của ĐB HĐND Tp mà phụ trách trực tiếp mỗi phường, mỗi lĩnh vực. Những người này phải có học hành trình độ ĐH trở lên mới đảm bảo hiểu các vấn đề được phản ánh. Phải trả lời công khai ý kiến cử tri trên trang Chính phủ điện tử và trực tiếp trả lời đầy đủ câu hỏi của người dân dn trong vào 7 ngày. Việc phản biện, trước khi gặp trực tiếp, có thể lập 1 nhóm gồm tất cả người liên quan online trả lời các câu hỏi. Làm vậy thì sẽ rất năng suất.


10/04/2021 - HG