không phải là công xưởng sản xuất mà là kho bãi trung chuyển. Người VN không tham gia nhiều trong khâu lao động SX
10/04/2021 - Góp ý