Nói chung chứ kg nói riêng gì nông sản, JICA từng nói địa hình VN trải dài từ bắc đến nam giống NB, nếu pt sx điểm giữa mạnh lên thì logistics mới hiệu quả!


10/04/2021 - HG