Làm gì có thương hiệu điện tử nội mà mất với còn. Chiến lược này cũng bị phá sản tương tự công nghiệp ô tô trước đây. Bộ CT là người chịu trách nhiệm chính.
23/04/2021 - Bình Phước

Canon Việt Nam cũng liên tục tìm kiếm nhà cung cấp Việt Nam để tăng tỷ lệ nội địa hóa.


19/04/2021 - Dieu B. Bon