Thuế không đơn giản chỉ là hành thu mà quan trọng hơn là nuôi dưỡng nguồn thu. Muốn vậy nhà quản lý phải xem người nộp thuế của mình là "đối tác" cần quan tâm chăm sóc hơn là "đối tượng" bị giám sát kiểm tra. Ở các nước có hình thức khuyến mại nộp thuế thông qua xổ số hàng tuần/ tháng hóa đơn thanh toán là vì vậy. Việc ứng xử chính sách thuế căn cứ vào mức thu nhập bình quân dân cư là rất quan trọng, theo nguyên tắc trước hết hãy luôn khuyến khích những người dân có ý thức tự biết cách nuôi sống họ và gia đình, sau đó mới thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập một cách hợp lý. Ngược lại, khi thu nhập bình quân người dân giảm mạnh vì lý do khách quan nào đó, nhà nước sẽ có nghĩa vụ hỗ trợ kịp thời, thậm chí vô điều kiện, có tính đến thành tích nộp thuế của từng công dân trước đây.
30/04/2021 - Cù Huy Chương