Mý không mua của TQ mà mua của VN điều này dễ hiểu bởi vậy lấy được lòng tin và uy tín của Mỹ thì hàng hóa mình sản xuất ra sẽ tiêu thụ ổn định tại Mỹ khong có gì phải lo
24/04/2021 - Hùng
Việt Nam xuất siêu sang Mỹ lớn là đáng mừng, chẳng có gì phải lo ngại cả. Doanh nghiệp Việt Nam cứ làm ăn đàng hoàng thì kim ngạch xuất sang Mỹ còn cao hơn nữa. Nếu kim ngạch xuất nhập giữa Việt-Mỹ theo chiều ngược lại thì mới đáng lo vì cán cân thanh toán sẽ mất cân bằng theo hướng Việt Nam sẽ bị thâm hụt ngoại tệ.
23/04/2021 - Nguyễn Hữu Minh