Welcome Bamboo to USA. Mong muốn bay đến Mỹ đã được các cấp thẩm quyền nói đến từ hơn chục năm trước, nhưng nay mới đạt thành tựu ban đầu, mà là phần thưởng dành cho công ty hàng không non trẻ chứ không phải hãng quốc gia. Bình quân mỗi năm có hàng chục ngàn người Việt bay lượn trên trời để đến Mỹ, làm ăn, sinh sống, học hành... Nhưng tất cả đều phải "đi ké" qua các hãng Đài Loan (Eva)/Cathay/ Singapore/ Korean...


10/05/2021 - Minh Triết