Bảng giá Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Online
thesaigontimes.vn

Trang chủ
STT Vị trí  Kích thước Hình thức chia sẻ Giá 
1 Queen banner 980 x 250 (px) 3 16.000.000 đ
2 High banner 300 x 385 (px) 3 8.000.000 đ
3 Mini banner 300 x 250 (px) 3 7.000.000 đ
4 Center banner 660 x 125 (px) 3 6.000.000 đ
5 Thông tin doanh nghiệp 800 – 1.000 chữ   10.000.000 đ
Khoảng 200 chữ   4.000.000 đ
Trang chuyên mục
STT Vị trí  Kích thước Hình thức chia sẻ Giá
1 Queen banner 980 x 250 (px) 3 8.000.000 đ
2 High banner 300 x 385 (px) 3 4.000.000 đ
3 Mini banner 300 x 250 (px) 3 3.500.000 đ
4 Center banner 660 x 125 (px) 3 3.000.000 đ
Yêu cầu về quảng cáo
- Định dạng file: jpg, png, gif và tối đa 03 frame. Dung lượng dưới 100kb
- Download bảng giá quảng cáo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online
- Download bảng giá quảng cáo fanpage Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

Minh họa quảng cáo trang chủ