Ban Phát Triển Dự Án Báo Điện Tử:

Mr.Huy Hân
- Điện thoại: 0902.696.617
- Email: huyhan@thesaigontimes.vn

Ms.Thảo Ly
- Điện thoại: 0918.255.344
- Email: thaoly@kinhtesaigon.vn