__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Các chuyên gia quy hoạch đô thị đang muốn mở rộng TPHCM đến sông Vàm Cỏ Đông ở Long An, theo bạn:
 Nên mở rộng TPHCM về hướng Long An
 Không nên mở rộng, giữ như hiện nay.
 Mở rộng về phía Bình Dương.