__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn có nên đẩy mạnh quảng bá thu hút khách du lịch đến từ Trung Quốc:
 Nên thu hút du khách Trung Quốc.
 Thu hút khách du lịch quốc tế nhưng phải tăng trưởng cân đối.
 Không nên quá phụ thuộc vào thị trường khách Trung Quốc.