__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, Nhà nước cần có chính sách gì để bình ổn giá heo:
 Khuyến khích các doanh nghiệp chăn nuôi lớn thỏa thuận kéo giá mua xuống.
 Cung cấp thông tin, dự báo, các khuyến cáo thị trường cho người nông dân tự quyết định giá bán.
 Thuyết phục các doanh nghiệp cung ứng thịt heo nâng giá mua.
 Ý kiến khác