__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, chuyện bị lộ thông tin khách hàng tại một số doanh nghiệp thời gian qua là do:
 Các doanh nghiệp chưa chú trọng xây dựng hệ thống bảo mật thông tin.
 Các hacker quá giỏi.
 Chỉ là đồn đại hạ uy tín nhau.