__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Trước việc quá nhiều nông sản được mùa nhưng rớt giá ế ẩm, theo bạn, nguyên nhân vấn đề này là:
 Quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
 Sản xuất theo phong trào mà không quan tâm thị trường.
 Sản phẩm chưa đạt yêu cầu của thị trường.