__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Trước tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng khiến Việt Nam chịu không ít tác động. Các chính sách về tỷ giá cần có nhiều cân nhắc để phù hợp với tình hình mới. Theo bạn nên:
 Tranh thủ cơ hội điều chỉnh tỷ giá hỗ trợ xuất khẩu.
 Căn cứ theo tình hình thế giới rồi mới quyết định.
 Không làm gì cả.