__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, trong năm nay tiền đồng sẽ:
 Đối mặt với áp lực mất giá.
 Ổn định hơn năm ngoái
 Ý kiến khác.