__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
TPHCM đang đầu tư nhiều dự án nhà ở xã hội, theo bạn:
 Nên phát triển nhiều dự án nhà ở xã hội.
 Không nên đầu tư nhà ở xã hội, thay vào đó là nhà ở thương mại.
 Lãng phí ngân sách trong khi dân nghèo khó mua nhà ở xã hội.
 Ý kiến khác.