__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Xe buýt vẫn chưa được nhiều người quan tâm. Theo bạn, nguyên nhân do:
 Thái độ phục vụ
 Chất lượng xe
 Mất nhiều thời gian
 Ý kiến khác