__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, làm thế nào để hạn chế việc rò rỉ dữ liệu cá nhân:
 Thận trọng trong khai báo thông tin
 Có luật định cho lĩnh vực này
 Xử phạt nghiêm minh vi phạm
 Ý kiến khác