__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của một số starup là:
 Thiếu vốn
 Năng lực quản lý
 Tâm lý nóng vội
 Ý kiến khác