__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Các vụ M&A trong ngành khai thác vàng có thể khiến giá vàng năm 2019:
 Tăng
 Giảm
 Giữ nguyên
 Ý kiến khác