__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Bạn đã bao giờ dùng hàng nhái vì giá rẻ:
 Đã từng
 Chưa bao giờ
 Ý kiến khác