__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, sau Tết Nguyên đán, thị trường chứng khoán sẽ:
 Biến động
 Ổn định
 Ý kiến khác