__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, hình thức lì xì trực tuyến:
 Tiện lợi, phù hợp
 Không hợp với văn hóa truyền thống
 Ý kiến khác