__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn có nên học theo cách nghỉ tết của Singapore là nghỉ tết Âm lịch 1-2 ngày, không kéo dài hơn tuần lễ như Việt Nam hiện nay:
 Nên nghỉ tết âm lịch ngắn
 Giữ như cũ
 Nhập tết dương và âm lại thành một