__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Việc Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) từ chối phục vụ vĩnh viễn với 2 xe tải là :
 Đúng
 Sai
 Ý kiến khác