__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
"Thẻ vàng" cho hải sản Việt Nam của EU sẽ được:
 Dỡ bỏ
 Chuyển qua thẻ đỏ
 Giữ nguyên thời gian dài