__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ tiếp tục leo thang. Theo bạn:
 Đúng
 Sai
 Ý kiến khác