__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Nền kinh tế Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi các "con chim đầu đàn" là:
 Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
 Các doanh nghiệp tư nhân lớn
 Các doanh nghiệp FDI
 Các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 Ý kiến khác