__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Truyền thông về vụ việc học sinh nhiễm sán ở Bắc Ninh chưa tốt, đã đẩy sự việc đi quá xa. Theo bạn, nguyên nhân:
 Thiếu thông tin từ các cơ quan chức năng
 Sự thổi phồng của dư luận
 Ý kiến khác