__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, việc tăng giá điện cần:
 Báo trước 15 ngày cho người dân và doanh nghiệp
 Báo trước 1 tháng
 Bảo mật
 Ý kiến khác