__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Nhiều doanh nghiệp mía đường trong nước rơi vào khó khăn, nguyên nhân do:
 Đường nhập khẩu
 Tiêu thụ đường trong nước giảm
 Đường tồn dồn qua nhiều năm quá nhiều
 Ý kiến khác