__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn quan hệ Mỹ - Trung trong thời gian tới sẽ:
 Căng thẳng hơn
 Mỹ - Trung sẽ đàm phán để xoa dịu tình hình
 Ý kiến khác