__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Làm sao để kiểm soát được mặt hàng tôm hùm càng đỏ này vào Việt Nam:
 Tăng cường kiểm tra ở tất cả các cửa ngỏ biên giới
 Phạt thật nặng những người buôn bán loại tôm này
 Tuyên truyền sâu rộng để người tiêu dùng tẩy chay
 Ý kiến khác