__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, thị trường Việt Nam có "ngoảnh mặt" với smartphone của Huawei:
 
 Không
 Ý kiến khác