__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Người làm du lịch homestay ở phố cổ Hội An, theo bạn, nên:
 Chỉ là người dân địa phương mới thể hiện hết loại hình homestay.
 Bất cứ ai nếu đáp ứng các quy chuẩn phát triển văn hóa, du lịch địa phương.