__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, giá vàng thời gian tới sẽ:
 Tiếp tục tăng cao
 Giữ nguyên
 Chững lại và đi xuống
 Ý kiến khác