__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay là:
 Nguồn vốn
 Chính sách
 Nhân lực
 Ý kiến khác