__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Dư nợ bất động sản đang chiếm tỷ trọng lớn bởi:
 Bùng nổ M&A trong BĐS
 Tần suất sốt đất ngày càng nhiều
 Dòng tín dụng co thắt vì đầu cơ
 Lãi suất ngày một tăng
 Tất cả các yếu tố trên