__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Đầu tư hạ tầng giao thông ách tắc vì:
 Xây dựng không đồng bộ
 Vốn bố trí cho dự án giao thông quá thấp
 Đội vố vì nhà thầu yếu kém
 Tất cả các yếu tố trên